Swift Performance Speedstart

Speedstart for ekstra reliable målinger.

Dette udstyr bruges til forskellige typer af sprinttests, hvor det er ekstremt vigtigt at præcisionen i dataopsamlingen er høj. I en 5, 10 eller 20 m accelerationstest er det afgørende, at man starter i nøjagtigt samme udgangsposition, således at en evt. fremgang i testen skyldes fysiske og/eller tekniske forbedringer hos forsøgspersonen og ikke usikkerheder i dataopsamlingen.

Dette sikrer Speedstart ved at bruge laserteknologi til at registrere bevægelse omkring forsøgersonens bagerste fod i stedet for omkring torsoen, hvor blandt andet armtrækket kan skabe usikkerhed ved hvornår tiden startes fra gang til gang.